CAREONE ORGANISEERT EEN INFOSESSIE DIE DUIDELIJKHEID SCHEPT OVER EEN AANTAL ACTUELE TOPICS BINNEN DE THUISVERPLEGING

11
JUN
Skillslab

Toestemming geven om uw gezondheidsgegevens elektronisch te delen

26
JAN
Skillslab

Start oktober 2017, verificatie van de identiteit van uw patiënt bij toepassing van elektronische derdebetalersregeling - Lezing e-ID.

26
JAN

Het bewijsstuk voor verpleegkundige zorgen

28
APR
family

Het bewijsstuk voor verpleegkundige zorgen kan vanaf heden ook aangeleverd worden via de Ebox. Maandelijks rondbrengen van facturen aan de patiënt is terug verleden tijd. Vraag meer informatie op voor de exacte werkwijze.

CareOne organiseerde in april 2016, 3 theoretisch -en praktische vormingen

21
APR
Skillslab

CareOne organiseerde in april 2016, 3 theoretisch -en praktische vormingen in samenwerking met UZ Leuven over "het aanprikken van een poortkatheter, spoelen en onderhoud van langdurige intraveneuze katheters (heparine-vrij), preventie en aanpak van complicaties bij langdurige intraveneuze katheters in de thuiszorg. Poortkatheters, getunnelde katheters, PICK en midlines.

image 1 image 1 image 1 image 1

CareOne organiseerde op 28 januari 2016 een theoretisch-interactieve vorming

24
DEC
Skillslab

CareOne organiseerde op 28 januari 2016 een theoretisch-interactieve vorming in elkaar over "assertief omgaan met moeilijke situaties in de thuiszorg" die ongeveer 1,5u duurde. Het was een interessante en pittige sessie, sessie met ruimte voor vragen en debat.

We werkten met een individuele test van hoe assertief de deelnemers zijn. Nurses vulden het blad in aan het begin van de namiddag in (10 minuten, zoals in flair met A, B, C, D), waarbij ze na de vorming individueel feedback kregen van de coach.

Onze coach is criminoloog-socioloog van opleiding, ze heeft jaren ervaring door haar functie als moreel consulent bij het Zorgbedrijf. Er kwam nog een geheime maar boeiende gastspreker aan bod, Lucien Speeckaert van VBZV, hij heeft RIZIV materie (bewijsstuk, getuigschriften, …) toegelicht.

Op het einde van de sessie kregen de verpleegkundigen nog een zakje met goodies mee, stalen van verschillende merken aangeboden door www.thuiszorgonline.be.

Zorgzame groeten,

Denise Roelants

Het bewijsstuk voor de patiënt – Thuisverpleging

17
NOV
family

Zoals eerder meegegeven door CareOne, op sociale media, heeft de Ebox de mogelijkheid om geïntegreerd te worden in uw softwarepakket. Het afdrukken van het bewijsstuk voor de patiënt lijkt binnenkort alsnog digitaal gelanceerd te kunnen worden in de burger zijn/haar persoonlijke & beveiligde inbox.

Afdrukken van het bewijsstuk, maandelijks persoonlijk overhandigen lijkt binnenkort overbodig.

Ondertekenen van een document “Aanwijzing van een VERTROUWENSPERSOON” blijft noodzakelijk.

Missie van het DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle)

14
NOV
Missie van het DGEC

CareOne begeleid thuisverpleegkundigen in het correct beleid van uw thuiszorgpraktijk. We geven een persoonlijke doelstelling m.b.t. het optimaliseren van uw administratie, facturatie en zorgdossier. We geven objectief advies over uw huidige werking. Samen met CareOne kan u zich goed voorbereiden op een mogelijke doorlichting van uw thuisverplegingspraktijk.

Getuigschriften

10
NOV
Getuigschriften

Beperk uw bestellingen van printbare kettingformulieren en deel de bestaande getuigschriften met collega’s.

Softwarepakketten

06
NOV
Getuigschriften

Blijf op de hoogte van de softwarepakketten die de homologatie procedure 2014-2015 gehaald hebben. Alleen door deze toelating kan je als verpleegkundige recht hebben op uw telematicapremie die het RIZIV jaarlijks uitbetaald. Laat CareOne u objectief adviseren bij een eventuele overstap van softwarehuis.

Skillslab

04
NOV
Skillslab

Wil je graag op de hoogte blijven van geplande bijscholingen die verzorgt worden door CareOne?

Windows 10

01
NOV
windows 10

Windows 10 Pro is gelijkaardig aan Windows 7 Professional of Windows 8.1 Pro. Microsoft stelt deze upgrade gratis ter beschikking tot 29 juli 2016. Deze upgrade is echter niet verplicht. Als u niet wenst over te schakelen, kan u uw huidige Windows blijven gebruiken.

Belangrijke opmerking : tijdens de upgrade naar Windows 10 zullen de stuurprogramma's van uw randapparatuur (printers, scanners ....) automatisch geüpgraded worden. Bij sommige (oudere) randapparatuur kan het zijn dat deze niet ondersteund worden door Windows 10.