HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Ondersteuning Op Maat Van Uw Thuiszorgpraktijk

ONDERSTEUNING
ADMINISTRATIE

 • Follow-up administratie verzekeringsinstellingen
 • Controle op het verkrijgen van akkoorden
 • Controle nomenclatuur
 • Opvolging reglementering RIZIV
 • Voorbereiding en begeleiding bij RIZIV controle
 • Aanvragen van uw groepsnummer
 • Activatie MyCareNet
 • Aanvragen getuigschriften (indien noodzakelijk - CareOne kan ook printen voor U)
 • Manuele conversie patiëntengegevens (bijv. bij overstap tarificatiebureau naar eigen software)
 • En meer….

HULP BIJ UW
FACTURATIE

 • Validatie en facturatie thuiszorg prestaties
 • Opvolging geweigerde facturatiebestanden
 • Uitvoeren van rectificaties en herindieningen (tot 2 jaar terug)
 • Verwerken en analyseren van een mogelijks opgelopen achterstand (tot 2 jaar terug)
 • Verzending via MyCareNet
 • Afdrukken en verzenden van getuigschriften en verzamelstaten bij arbeidsongeval, bij kas zeevarenden, medische huizen etc.)
 • Maandelijke factuur aan de patiënt via Ebox (digitaal)
 • Doorsturen van maandelijkse overzichten:
 • Gepresteerde zorgen per groep
 • Gepresteerde zorgen per verpleegkundige
 • Prestaties per dag/patiënt
 • Registers
 • En meer….
samenwerking

OPLEIDING

Basis en/of niveau opleiding aan de interne
verpleegkundigen en/of groepsverantwoordelijke

 • inbrengen van patiëntengegevens en verstrekte zorgen
 • opleiding inbrengen voorschriften, Katz-schalen en andere
  patiëntengegevens
 • opleiding zorgdossiers o.a. : wondzorgdossier , algemeen dossier,
  verpleegkundig consult & diabetesdossier
 • aanvullende opleidingen gebruik softwarepakket
 • Groepsopleidingen in een skillslab in uw regio!
 • En meer….

ADVIES &
BEGELEIDING

 • Advies & begeleiding inzake correct gebruik nomenclatuur
 • Begeleiding en advies bij de opmaak van uw zorgdossier . Vraag naar de applicatie met geïntegreerde kaartlezer (Eid) toepassing!
 • CareOne als partner bij praktijkovernames, onafhankelijk
  spilfiguur tussen beide partijen.. Door haar uitgebreid
  klantenbestand kunnen we snel schakelen in dit proces.
  O.a opmaak van een onderlinge overeenkomst, screenen van de mogelijke potentiële praktijkovernemers.
 • Creatief uitwerken van uw website, o.a. ontwikkeling van logo’s op maat, opstellen van communicatiesheets naar artsen en meer. Moderniseer, informeer en investeer in uw eigen onderneming!
 • Optimaliseren van uw infrastructuur o.a. gehomologeerde software en hardware.
 • Projectuitbesteding : o.a. het uitwerken van een businessplan voor opstart hersteloorden, …
 • En meer ....

ZORGELOOS OP
VAKANTIE

Samen met de vervangende verpleegkundige
zijn we 1 centraal punt voor

 • Permanentie tijdens uw verlofperiode
 • Contact en advies naar uw verpleegkundigen
 • Opvolging en aanpassing van Katz-schalen en voorschriften
 • Opmaken en verzenden rittenlijsten en/of up to date houden van de mobiele applicatie
 • Opvolging en verwerking van de lopende facturatiebestanden
 • Eventueel contact verzekeringsinstellingen voor het verkrijgen van akkoorden op niveau van medadmin en/of facturatie
 • In contact brengen van vervanging tijdens uw vakantieperiode
 • En meer ....